אודותינו

מערכות יחסים בנושאים שונים כגון עוולות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, אלימות מבנית ועוני, אפליה, בעיות זהות, האספסוף, הצרכים והבעיות של קבוצות חלשות, הרחק מאפליה גזענית, סקסיסטית וסוג A, המבוססת על זכויות אדם וחברתיות. גישות צדק, לחיזוק המדיניות החברתית ולתרום לפיתוחה. זה מה שאנחנו, gupdates.com